Positief kritisch over ambtenaren

Herinnering aan ambtenaren

juni 10th, 2011 Posted in Gastblog, Undercover Ambtenaar

Denkend aan ambtenaren
zie ik breede perspectieven
traag door oneindige
besluitvorming gaan,
rijen ondenkbaar
ijle ministeries
als hooge torens
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de frisse ideeën
vanuit heel het land,
Kamervragen, burgervragen,
beknopte antwoorden,
overheid en maatschappij
in een grootsch verband.
het plafond hangt er laag
en het regeerakkoord wordt er langzaam
in wijze, veelkleurige
meningen gesmoord,
en in alle ministeries
wordt de stem van de burger

met zijn belangrijke inbreng
beluisterd en gehoord.

Post a Comment