Positief kritisch over ambtenaren

Welkom nieuwe blogger I ambtenaar: René Kerkwijk

januari 8th, 2012 Posted in Gastblog, Mededelingen

In mijn vorige lustrumblog riep ik jullie terloops op om mee te bloggen op deze site. Tot mijn blijdschap reageerde één van jullie daarop. En niet zomaar iemand, maar René Kerkwijk. Hieronder stelt hij zich aan jullie voor.

“Als je je voorneemt om regelmatig als blogger een bijdrage op een website te leveren, dan is het wel zo aardig om jezelf ook even voor te stellen. Zo hebben mijn ouders het me immers ooit geleerd. Sinds vier jaar mag ik mij ambtenaar noemen en dien ik meestal met veel plezier de publieke zaak. Van huis uit ben ik psychiatrisch verpleegkundige en ik heb het in de zorg een kleine 20 jaar volgehouden. Daarnaast ben ik 11 jaar gemeenteraadslid geweest in Eindhoven. Voor velen was de verbazing dan ook groot toen ik in diezelfde gemeente ambtenaar werd. Gebiedsgericht werken, daar mocht ik me mee bezig houden, een tak van sport waar ik me als politicus nadrukkelijk mee had bemoeid.

Als raadslid maakte ik vaak mee dat collega-raadsleden inhakten op ambtenaren. Ik heb me daar altijd fel tegen verzet. Je spreekt immers altijd de bestuurder aan die verantwoordelijk is. Ambtenaren bashen is ook nu erg in. Er worden ongenuanceerd over een hele beroepsgroep de meest idiote meningen de wereld ingeslingerd. Daar op een speelse manier enig tegenwicht tegen bieden zie ik op de website I Ambtenaar gebeuren en dat spreekt me aan. Daar wil ik graag een bijdrage aan proberen te leveren.

Tegelijkertijd verwonder ik me als ambtenaar na vier jaar nog dagelijks en dat wil ik graag zo houden. Ook ik zie de traagheid in ambtelijke processen, de koninkrijkjes waar niemand aan mag komen, de bureaus waar collega’s aan vast zitten gekleefd zonder ook maar een moment eens buiten te kijken hoe de werkelijkheid er echt uitziet. In een tijd dat er vooral samen met anderen processen worden ingericht en resultaten worden geboekt valt de ambtelijke stroperigheid steeds meer op. Partners kloppen steeds nadrukkelijker op de deur en het is voor ambtenaren vaak nog wennen dat die ander zich met de inhoud wil bemoeien en het eindresultaat mee wil bepalen. Het is niet meer alleen de politiek bestuurder die bepaalt welke kant we op gaan maar steeds vaker zijn dat ook directies van instellingen en bewoners. Dat is even wennen. Maar die collega’s die een proces op zo’n manier een keer hebben doorlopen wilen niets anders meer. Het is inspirerend.

Er zijn veel ambtenarengrappen en ik ben de eerste die er hard om kan lachen. Laten we zeggen dat ze ook een functie hebben. Maar ik zou ook graag de humor in het werk eens zichtbaar maken, de verhalen van de ambtenaar in het werk die echt grappig en lachwekkend zijn. Het is niet voor niets dat ik in november 2012 vanuit Eindhoven, samen met Amersfoort en Groningen, een workshop ga verzorgen over humor in het wijkgerichte werken. Ik weet nu al dat ze met de benen buiten zullen hangen.

Wat is er nog meer te vertellen? Enkele kernwoorden dan maar: blogger, gespreksleider, vader, nieuwsgierig, uitdagen, discussie, loyaal, lol maken. Ik zal op I Ambtenaar geregeld bloggen over humor, ambtelijke stroperigheid, ambtelijke trots, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, achterkamertjes, no nonsense, ambtelijke rituelen en alles wat daar tussen zit. Ik hoop dat de lezer zo nu en dan een glimlach niet kan onderdrukken, het hartgrondig met me eens of oneens is en een collega af en toe eens zal wijzen op een blogbijdrage omdat ik hopenlijk net even die andere kant heb belicht. Aan het eind van 2012 mag u me met even veel plezier wegstemmen of zeggen dat ik nog even door moet gaan. Ik hoor het wel.”

Vanaf morgen is René dus in dit theater te bewonderen.

Post a Comment