Positief kritisch over ambtenaren

Mag ik met de bestuurder praten?

januari 9th, 2012 Posted in Gastblog, René Kerkwijk

Het is nog vakantie. Het nieuwe jaar is net begonnen en die twee weken vrij bevallen me goed. Even bijtanken. In de eerste week van januari was er een eerste nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de gemeenteraad en het college van B&W. Het was er druk: actieve buurtbewoners, bedrijfsleven, onderwijs, Tweede Kamerleden (waarom schrijven ze dat met een hoofdletter?), woningbouw, media, echt alles liep er rond. Het borrelde en er werd genetwerkt.

Ik wilde “mijn wethouder” eens bijpraten over een aantal ontwikkelingen in het werk en we hadden afgesproken dat tijdens deze receptie even te doen. Natuurlijk kwam daar niets van terecht want iedereen klampte de wethouder aan en ook ik kwam zoveel bekenden tegen dat een gesprek van een kwartier een bijzonderheid was. Social media is dan echt fantastisch. Ik twitterde over de receptie en dat ik niet was toegekomen aan het gesprek met de wethouder. Zij reageerde direct met de mededeling dat we dat dan maar moesten inhalen.

Een dag later zaten we samen aan een drankje in een grand café in de stad. In ruim een uur kwamen de lokale politieke ontwikkelingen voorbij, de ambtelijke structuren en de stroperigheid, out of the box denken, “de juiste mensen op de juiste plek”, wenselijkheid versus werkelijkheid en nog veel meer. Ik vind dit altijd nuttig bestede tijd ook al heb ik vakantie en zal ik dit uur niet schrijven als werktijd.

Maar de vraag is of iedereen zit te wachten op dergelijke gesprekken. Ik ben een ambtenaar die zich beweeegt op het snijvlak van beleid en uitvoering. De dagelijkse werkelijkheid verhoudt zich niet altijd tot geschreven beleid. Vindt mijn baas het wel prettig dat ik praat met de wethouder en in die gesprekken de dagelijkse praktijk op tafel leg? En wat vindt mijn directeur daar dan weer van? Die wethouder is blij met de input die ik kan geven en zegt dat “we dit vaker moeten doen”.

Wat vind jij? Wat durf jij? Ga je als je de kans krijgt in gesprek met je bestuurder? Zeker als je off the record de kans krijgt om het over meer zaken te hebben dan alleen jouw eigen dossier? En als je dat wel doet, hoe leg je dat dan uit aan je direct leidinggevende? Is jouw leidinggevende een controlfreak die jouw gedrag naar het bestuur met argusogen bekijkt of laat jouw leidinggevende je de ruimte en maakt hij/ zij daar zelfs gebruik van?

Ik ben benieuwd of de lezer van dit weblog hier ervaring mee heeft en of ik tips kan geven of krijgen waardoor de lezer meer houvast kan krijgen hoe hier mee om te gaan. Mag ik met de bestuurder praten?

 

  1. One Response to “Mag ik met de bestuurder praten?”

  2. By Eva | leidinggeven on jan 24, 2012

    Leidnggeven is juist dat waar je je zorgen overmaakt: wordt het gewaardeerd? Wel, als je leidinggevende deze feedback niet weet te waarderen, moet hij zo snel mogelijk een andere bezigheid zoeken. Deze instelling van jou is voor elke leidinggenvende van goud waard.
    Eva Joos

Post a Comment