Positief kritisch over ambtenaren

Bezuinigingen(1): Waartoe zijn wij op aarde?

januari 25th, 2012 Posted in Gastblog, René Kerkwijk

En dan wordt het ineens menens. Bij het bezuinigingspakket van € 56.000.000,- dat in je gemeente wordt gepresenteerd kiest het bestuur ervoor om de helft “uit de eigen organisatie” te halen. Op zichzelf niet zo’n gek idee: een terugtrekkende overheid betekent minder taken en minder taken betekent minder mensen nodig om die taken uit te voeren. Maar hoe zorg je ervoor dat de organisatie de mensen in de gemeente wel zo goed mogelijk kan bedienen?

De randvoorwaarden zijn prettig. De belangrijkste: “we hanteren geen kaasschaaf.” Bovendien wordt gekeken of bovenop de geplande vermindering van 200 FTE niet extra kan worden bezuinigd zodat ook nieuwe mensen de kans krijgen de organisatie in te stromen. Elke sector krijgt de opdracht om te formuleren wat de kern is van de werkzaamheden ofwel waartoe zij op aarde zijn. Aansluitend wordt een tweedaagse met managers georganiseerd die het werk/ de organisatie zo slim mogelijk moeten gaan inrichten.

Gelukkig worden medewerkers van de sector betrokken bij deze excercitie. Vandaag doken 5 collega’s een hok in om dat medewerkersproces vorm te geven. En wat was ik trots op deze koplopers. Met lef en volop “out of the box” durfden collega’s thema’s aan te dragen en verdergaande voorstellen op tafel te leggen. Er werden scenario’s aangeleverd waarbij de eigen structuur niet werd ontzien. Je organisatieeenheid is geen doel op zich maar een middel om die dingen te doen die goed zijn voor de mensen in de gemeente. En misschien zijn er wel betere en efficiëntere manieren om die vraag te bedienen.

In dit soort processen heb je er ook helemaal niets aan om op de rem te trappen. Met alleen op de rem trappen kom je geen millimeter verder. En ongetwijfeld zullen we in dit proces de “op de remtrappers” gaan zien. Ik ben ervan overtuigd dat de “op de remtrappers” hier bakzeil gaan halen. Nee zeggen zonder een handreiking te doen hoe het dan wel moet of nee zeggen en daarbij anderen de kastanjes uit het vuur laten halen, dat wordt door modern management niet meer geaccepteerd. Oude reflexen zijn tandeloos geworden. Als je het hoofd vrij durft te maken, dogma’s los te durft te laten en nieuwe wegen durft te bewandelen, dan kun je met de vingers aan de knoppen van het proces invloed uitoefenen. Ik ben dat aan het doen en dat voelt goed.

Het verloop van dit proces leest u hier de komende weken. Daarbij dan ook meer over de “remtrapper”, de “koploper”, de “manager”, de “bestuurder” en vele anderen. Welke rol spelen zij? Wat willen zij en waarom willen ze dat? Hoe kun je het beste met ze omgaan?

  1. One Response to “Bezuinigingen(1): Waartoe zijn wij op aarde?”

  2. By ambtenaartoo on jan 26, 2012

    Goed te horen dat het proces op deze manier ingestoken wordt. Met het huidige opleidings en kennisniveau van een ambtelijke organisatie kom je er niet meer mee weg om dit soort operaties van bovenaf op te leggen. Wat onverlet laat dat in het bestuurlijke besluitvormingsproces de rede en logica nog wel eens verdwijnt als gevolg van politieke keuzes. En dat kan zomaar weer een amorf resultaat opleveren.

Post a Comment