Positief kritisch over ambtenaren

Terug naar de ideeënbus in overheidsland

juli 2nd, 2012 Posted in Maarten, Nieuws, Opinie

In Emmen moet het college net als in vele andere gemeenten fors bezuinigen. In 2013 moet € 13 mln. bij elkaar gesprokkeld worden. Collegepartij VVD heeft voorgesteld om ambtenaren die met een goed bezuinigingsidee komen 10 procent van het bezuinigde bedrag in het vooruitzicht te stellen. Ambtenaren mogen overigens niet op elkaar bezuinigen, om onrust op de werkvloer te voorkomen.

De reacties op dit plan zijn, zoals te verwachten is wanneer het om extra beloning van ambtenaren gaat, overwegend negatief. Meest gehoorde argument tegen is dat ambtenaren gewoon hun werk moeten doen en daarvoor niet extra beloond dienen te worden. Meest gehoorde argument voor is dat prestatiebeloning in het bedrijfsleven ook goed werkt, dus waarom dan niet bij de overheid?

Mijn eerste gedachte was ook negatief. Prestatiebeloning in de financiële sector heeft immers de crisis mede veroorzaakt en het is dan ook niet vreemd dat ING net de bonussen voor het gewone bankpersoneel heeft afgeschaft in hun nieuwe CAO. Nu ik er echter wat langer over na heb gedacht, ben ik toch tot andere inzichten gekomen. Beloning is een managementinstrument dat vele doelen kan dienen, dus waarom dan naast prestatiebeloning ook niet het doel van kostenbesparing dienen?

Waarom maait iemand wel iedere week het gras in zijn eigen voortuin, maar niet in het perkje van de gemeente, dat eens in de maand wordt gedaan? Omdat het te veel werk is, of omdat het zijn of haar verantwoordelijkheid niet is? Ik denk het laatste. Bij ambtenaren werkt dat principe hetzelfde.

Ambtenaren in Nederland doen hun dagelijkse werkzaamheden en krijgen daarvoor een vast salaris. Soms krijgen ze een bonus, voor als ze beter hebben gepresteerd, dan je van ze had mogen verwachten. Uit eigen ervaring weet ik dat dat als een stimulans werkt, net als een schouderklopje op zijn tijd. Meedelen in de besparing voor mijn werkgever zou mij stimuleren nog creatiever te zijn ten aanzien van het besparen van publieke middelen. Het idee van de VVD in Emmen verdient naar mijn idee dan ook navolging. Ik pleit voor het (her)invoeren van de ideeënbus in overheidsland.

 

 

 

Post a Comment