Positief kritisch over ambtenaren

Serious Ambtenaar III trapt af in HLMRMEER

december 16th, 2013 Posted in Mededelingen

 SAIII

 

 

 

 

 

 

Beste collega,

 

Hierbij wil ik je graag uitnodigen voor de kick-off van Serious Ambtenaar 2013 en voor het REURING!Café bij de gemeente Haarlemmermeer, op woensdag 18 december a.s. Dat is meteen ook de eerste dag van Het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Leeuwarden.

 

Ook dit jaar worden weer verschillende initiatieven bedacht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. 3FM Serious Request en het Rode Kruis zetten zich dit keer samen in tegen kindersterfte. Eén van die initiatieven is Serious Ambtenaar, dat inmiddels drie jaar bestaat en waarvan het concept door één van onze ambtenaren is bedacht.

 

Voor 2014 betekent dit concreet dat, een aantal ambtenaren in maart, twee van hun vrije dagen geven om aan een opdracht te werken bij een (overheids)organisatie. De tegenprestatie is dat de opdracht gevende organisatie 5.000 euro doneert aan 3FM Serious Request. De opdrachten zijn divers en de vrijwilligers die deelnemen komen uit verschillende disciplines. Wij doen als gemeente Haarlemmermeer mee met drie opdrachten en met veel vrijwilligers.

 

De opbrengst is dus veel breder dan alleen geld inzamelen om kindersterfte tegen te gaan. Het is een eenvoudige manier om professionals uit alle bestuurslagen met elkaar in verbinding te brengen en kennis te delen. Bovendien levert het een frisse blik van buitenaf en concrete antwoorden op én het is voordelig: een aantal professionals die je twee dagen kan inzetten voor 5000 euro!

 

Aan het einde van deze middag is het bekende REURING!Café On Tour bij ons aanwezig. Het REURING!Café is getiteld ‘2017, 2020, 2030, 2050: Lenig door strategisch vermogen’. Het afgelopen jaar hebben wij onder leiding van Roel in ’t Veld een traject gedaan om het strategisch vermogen van onze gemeente te versterken. Met de bankgasten gaan we verder in discussie over dit onderwerp.

 

Ik hoop van harte dat het je lukt om met een delegatie van je organisatie naar Haarlemmermeer te komen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Juist in de drukke dagen voor Kerst is het een mooie gelegenheid om op een andere manier stil te staan bij de gebeurtenissen om ons heen. Ik hoop je te mogen begroeten op deze middag zodat we samen dit initiatief kunnen ondersteunen en een interessante discussie kunnen voeren over het strategisch vermogen van de (gemeentelijke) overheid.

 

Met vriendelijke groet,

Carel Brugman

Gemeentesecretaris Gemeente Haarlemmermeer

Post a Comment