Positief kritisch over ambtenaren

Hoe ver zou jij gaan?

maart 30th, 2015 Posted in Nieuws, Opinie

RechterPaul Kemperman is ambtenaar, althans dat was hij, totdat hij in 2008 strafontslag kreeg van de gemeente Zevenaar. Dat strafontslag was een gevolg van een rapport uit 2005 over het functioneren van het juridisch team van de afdeling Handhaving van de gemeente Zevenaar, waar Kemperman als bouw- en milieujurist deel van uitmaakte. Tot dat moment werkte Kemperman 30 jaar als jurist bij de gemeente.

Jaren van rechtszaken en veel, heel veel brieven volgden. In 2010 stelde de rechter hem al in het gelijk en veroordeelde de gemeente tot het weer in dienst nemen van Kemperman en het uitbetalen van het sinds 2007 ingehouden salaris. De strijd was toen echter nog lang niet gestreden en in de jaren die volgden probeerde Kemperman tevergeefs inzicht te krijgen in alle documenten en computerbestanden over zijn persoon. Daarnaast wilde hij zijn onkosten, voor bijvoorbeeld advocaten, vergoed krijgen door de gemeente.

De gemeente Zevenaar reageerde de afgelopen jaren nooit inhoudelijk in het openbaar over deze zaak. Logisch ook omdat het steeds onder de rechter was en het een (voormalige) werknemer betrof. Wel werden er regelmatig in de lokale politiek vragen gesteld aan het college van B&W om deze kwestie voor eens en altijd op te lossen. Kemperman zelf zocht juist wel steeds de openbaarheid op en hield daarnaast een blog bij.

Afgelopen 19 maart kwam dan eindelijk de dag waarop Kemperman en een eveneens destijds ontslagen collega op gewacht hebben. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechtbank voor ambtenarenzaken, deed uitspraak en oordeelde dat het bewuste rapport subjectief en onvoldoende onderbouwd was en dat de gemeente Zevenaar op basis daarvan geen (negatieve) conclusies mocht trekken over het functioneren van Kemperman en zijn afdeling. De Centrale Raad van Beroep spreekt van een onzorgvuldige aanpak en is van mening dat Kemperman als persoon is ‘afgebrand. Een volledige rehabilitatie dus.

Allereerst feliciteer ik Kemperman en zijn collega met deze uitspraak. Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is een duidelijk signaal aan onze werkgevers dat ze een zorgplicht hebben om onze werkzaamheden zodanig in te richten en daarvoor de juiste maatregelen uit te voeren zodat voorkomen wordt dat wij in de uitoefening van onze werkzaamheden schade lijden. Ik bewonder het incasserings- en uithoudingsvermogen van Kemperman. Tegelijkertijd vraag ik me ook af of ik het zolang volgehouden zou hebben. Dankzij mensen als Kemperman hoeven ambtenaren het in de toekomst misschien ook niet zo lang meer vol te houden als ze weggepest (dreigen te) worden van hun werk.

 

Post a Comment