Positief kritisch over ambtenaren

Wat werd in 360.000 Twitter- en Facebookberichten aan ons gevraagd?

mei 13th, 2015 Posted in Onderzoek

FBTInteressante analyse door Coosto van 360.000 Twitter en Facebook berichten, die het afgelopen half jaar door 100.000 auteurs verstuurd werden naar de 100 grootste gemeenten in Nederland. Hierbij is alleen gekeken naar @-mentions op de pagina van een gemeente. Natuurlijk zijn er meer manieren om te spreken over/met gemeenten, maar die zijn niet geanalyseerd.

Uit de analyse blijkt dat iets meer dan de helft (53%) van deze berichten gaat over dienstverlening, 28% over beleid en 19% over crisis. Oorzaak van het grote aandeel van vragen over dienstverlening kan liggen aan het gemak waarmee dit soort vragen beantwoord kunnen worden door het klantcontactcentrum van gemeenten. Daarom stellen burgers hun vragen hierover ook sneller via Social Media.

Bij de vragen over dienstverlening gaat 21% over de openbare ruimte (kapot straatmeubilair, hondenpoep, etc.), verkiezingen (provinciale en in enkele gevallen gemeenteraadsverkiezingen) en parkeren scoren allebei 13%. Als vierde wordt gladheid genoemd. Net als verkiezingen worden vragen hierover op een gemiddelde dag nauwelijks besproken, maar kennen ze beide hoge pieken. Wat niet terug te vinden is in deze statistieken, en juist daardoor zo interessant is, is dat er relatief weinig vragen zijn rondom de decentralisaties in het sociaal domein. Opmerkelijk omdat dat in de aanloop naar 1 januari juist ontzettend veel rumoer gaf, juist ook op Social Media.

Bij beleid gaat een kwart van de vragen over verkeer (bereikbaarheid, OV, verkeerslichten, etc.), gevolgd door 16% duurzaamheid (zonnepanelen, afvalscheiding, etc.) en woningbouw (12%). Daarna volgen pas onderwerpen als criminaliteit en financiën.

De helft van de crisisvragen betrof een incident (arrestaties, vermissingen, mishandelingen, etc.), gevolgd door brand (17%) en onrust (11%). Bij deze laatste categorie betreft het vooral demonstraties.

Wil je het onderzoek zelf eens rustig lezen, vraag het dan op via DEZE link.

Post a Comment