Positief kritisch over ambtenaren

De foutste ambtenaren van 2016

januari 9th, 2017 Posted in Foute ambtenaren

Voor de zesde keer presenteren we hier de lijst met (ex)publieke dienaren, die niet het publiek, maar zichzelf dienden. Collega’s, die ooit de eed of gelofte uitspraken met hun middel- en wijsvinger gekruist achter hun rug. Zij bevlekten ons blazoen en hebben daarover rekenschap af te leggen bij onze gejurkte collega’s. Wat mij betreft gaat voor hen in het vervolg ook de 200% regel gelden.

Januari

Een manager technisch beheer van de Rijksuniversiteit Groningen werd aangehouden op verdenking van grootschalige fraude. Hij zou installatie- en bouwbedrijven opdrachten hebben verleend en daar voor betaald zijn. Ook zijn zoon en schoondochter zijn opgepakt. De FIOD verdenkt ze van corruptie en witwassen van geld. Ze liepen tegen de lamp omdat één van die bedrijven de boel zelf ook fleste.

Een soortgelijke zaak in Rotterdam. Een inmiddels ex-ambtenaar heeft daar voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen laten indienen en de inkomsten grotendeels doorgesluisd naar zijn eigen bedrijf. Hij ging nat door een klokkenluider.

Februari

Deze maand werden in twee verschillende zaken een gemeenteambtenaar en een militair schuldig bevonden aan het opzettelijk schenden van hun ambtsgeheim. De eerste speelde informatie door aan ‘de tegenpartij’, waarmee de gemeente een juridisch geschil had, en werd hiervoor beloond met 80 uur taakstraf. De militair verkocht vertrouwelijke informatie aan derden. Hij werd ontslagen en kreeg als bonus 6 maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.

Maart

Een medewerker van de afdeling beslag van het OM in Rotterdam hield er zo zijn eigen beslagleggingen op na. Onze gejurkte collega’s legden als dank voor 24 maanden beslag op zijn vrije tijd.

Het anti-fraude offensief in de hoofdstad leverde in stadsdeel West twee keer bingo op.

April

De gemeente Roermond werd van 2010 tot en met 2012 voor € 158.000 opgelicht door een teamleidster van de Afdeling Financiën Cluster Belastingen. Ze werd begin april veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf, met een proeftijd van twee jaar. Na haar strafontslag in 2012 was ze in eerste instantie veroordeeld tot één jaar cel, maar omdat ze ook het geld met rente terug moet betalen, mag ze haar nieuwe werk voortzetten en het geld terugverdienen.

Mei

Een Brabantse agent van de politie Zeeland-West-Brabant werd aangehouden op verdenking van het lekken van informatie. Iets verder naar het zuiden begon de Onderzoeksraad Integriteit Overheid een onderzoek naar het OM in Limburg om te kijken of „er sprake is van een angst- en afrekencultuur”. Hoe dan ook, het rommelt stevig daar op de werkvloer.

Juni

In de Hofstad werd een geüniformeerde collega door de Rijksrecherche aangehouden. De man wordt ervan verdacht informatie te hebben gelekt aan derden.

In Brunssum werden twee collega’s geschorst, naar het schijnt worden ze verdacht van witwassen, maar het hoe en wat is in nevelen gehuld. Voorlopig moeten ze met behoud van salaris thuis blijven.

Juli

Tegen een voormalig politie surveillant werd door onze gejurkte collega’s een gevangenisstraf van 9 maanden geëist, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De man zou vertrouwelijke informatie gelekt hebben uit een lopend politie onderzoek naar handel in drugs. Ontslagen was hij al.

In de hoofdstad was het weer drie keer bingo. In stadsdeel Noord hebben drie ambtenaren zich schuldig gemaakt aan fraude. Zij hebben jarenlang misbruik gemaakt van hun positie, zo blijkt uit onderzoek van het Bureau Integriteit van de gemeente.

Augustus

Tijdens een rechercheonderzoek naar een moord rees de verdenking dat twee medewerkers informatie lekten. Op grond van het daarop volgende strafrechtelijk onderzoek zijn de twee aangehouden, buiten functie gesteld met het voornemen tot schorsing.

In augustus werd ook bekend gemaakt dat een commissaris van politie uit Eindhoven geschorst al maanden eerder geschorst werd op verdenking van fraude en corruptie. Het gaat om de programmaleider sensing, die bij de Nationale Politie verantwoordelijk is voor de inzet en aanschaf van waarnemingsapparatuur zoals camera’s, microfoons en andere technische hulpmiddelen.

September

Tegen een ex-ambtenaar van de gemeente Den Bosch werd een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 4 voorwaardelijk geëist in verband met het aannemen van steekpenningen. In totaal zou hij een ton aangenomen hebben. Hiervoor werd hij al in 2010 op staande voet ontslagen.

Oktober

Van je familie moet je het hebben. Een ex-politieman, die een paar keer vertrouwelijke informatie doorgaf aan zijn neef, moet een geldboete van € 1.500 betalen, van onze gejurkte collega’s van de rechtbank Midden-Nederland. De man liet zijn neef onder andere weten dat er een politiecontrole plaatsvond en dat hij gesignaleerd stond bij de politie.

Een andere geüniformeerde collega werd door een undercoveractie opgepakt op verdenking van het verkopen van de kentekens van alle observatie auto’s van de politie aan criminelen  voor € 300.000. Eenmaal in de cel werd hij nogmaals aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij twee liquidatiepogingen.

November

De al maanden etterende zweer die Centrale Ondernemingsraad van politie heet barstte open. Het pus bleef daarna doorstromen.

Een medewerkster van de immigratiedienst Sint Maarten werd samen met haar partner aangehouden op verdenking van mensensmokkel, omkoping en misbruik van haar functie.

December

De Telegraaf deed een WOB-verzoek bij de gemeente Amsterdam en achterhaalde dat er de afgelopen vier jaar maar liefst 32 integriteitsschendingen met medewerkers zijn vastgesteld. De gemeente heeft hierdoor honderdduizenden euro’s schade geleden. In negentien van de 32 gevallen is plichtsverzuim vastgesteld. Hierdoor zijn negen ambtenaren op straat gezet. Het ging om onder meer diefstal, corruptie, belangenverstrengeling, uitkeringsfraude en verduistering

Moreel kompas politie

Net als vorig jaar wordt de lijst ook in 2016 gedomineerd door onze geüniformeerde collega’s van de Hermandad en dat is heel zorgelijk. Zelfs de OR en de voormalige korpschef kwamen veelvuldig negatief in het nieuws. Juist de politie dient een smetteloos blazoen te hebben, anders verliest ze het gezag op straat. Misschien ligt het aan de uitgeklede screening, of aan hun moreel kompas, maar hoe dan ook wil ik ze in het vervolg hier niet meer tegenkomen.

Hoe te voorkomen?

Wat kunnen we doen om niet integer handelen van onszelf en onze collega’s te voorkomen? We vroegen het afgelopen jaar aan een integriteitscoördinator. Ook de wetenschap is druk doende zijn steentje bij te dragen. En wat blijkt? Schandalen worden veroorzaakt door bepaalde patronen binnen de organisatiecultuur. Deze patronen leiden tot zeven ‘red flags voor fraude en corruptie. Ook het Congres voor Regionale en Lokale Overheden van de Raad van Europa presenteerde een stappenplan voor de aanpak van corruptie.

Heb je vermoedens van niet integer handelen?

Vermoed je fraude, onoorbaar gedrag, of heb je kennis van een misstand, meldt het bij je leidinggevende, vertrouwenspersoon, integriteitscoördinator of bij het Huis. Als je een handvat zoekt hoe fraude gepleegd door ambtenaren onderzocht kan worden, lees dan dit boek.

Tenslotte

Ondanks deze jaarlijkse lijst met rotte appels in de publieke fruitmand, is de publieke sector in ons land is verre slecht . Verreweg het grootste deel van de bijna 1 miljoen ambtenaren in Nederland zet zich iedere dag weer vol overgave in voor de publieke zaak en is daar erg goed in. Laten we in 2017 weer ons beste beentje voor zetten.

 

 

Post a Comment