Positief kritisch over ambtenaren

I AMbtenaar wordt ondernemer

juni 13th, 2017 Posted in Mededelingen, Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogel door de kerk
De kogel is door de kerk, ik ben ondernemer geworden! In eerste instantie nog naast mijn werk als ambtenaar, maar het is mijn bedoeling om volledig eigen baas te worden. Tot dat moment is de economische zekerheid nog noodzakelijk en het hebben van collega’s en een bekende leeromgeving erg fijn.

Vastgoedtolk
Dit jaar is het 15e jaar dat ik voor de gemeente Haarlemmermeer én daarmee de publieke zaak werk. Dat is dankbaar werk. In die 15 jaar heb ik ontzettend veel geleerd en ben ik als professional en als mens gegroeid. Rode draad van mijn werkzaamheden was steeds het verbinden van ondernemers in met name de vastgoedsector met lokale, regionale en soms ook nationale overheden. Mijn rol wisselde regelmatig tussen projectmanager, procesmanager en accountmanager, maar in feite was ik eigenlijk steeds een vastgoedtolk, die soms letterlijk de eisen en wensen over en weer vertaalde naar werkbare oplossingen. Mijn kennis over hoe lokale overheden werken op ambtelijk en politiek niveau was daarbij noodzakelijk, maar vooral mijn ervaringen met marktpartijen gedurende mijn opleiding tot Master of Real Estate en mijn van buiten naar binnen gerichte werkhouding hebben goed geholpen om te kunnen tolken.

Op eigen benen
De afgelopen periode was voor mij privé erg zwaar, door enkele trieste gebeurtenissen waarop ik hier niet verder in zal gaan. Tijdens die periode ben ik wel steeds meer gaan nadenken over de dingen die naast mijn gezin belangrijk voor me zijn en waarvan ik veel energie krijg en waarin ik ook wat voor anderen kan betekenen. Mijn conclusie is dat werken voor de publieke zaak niet uitsluitend is gekoppeld aan mijn ambtenaarschap, maar dat ik daaraan ook uitstekend als ondernemer kan bijdragen. De voordelen die ik aan de zelfstandige status koppel, hebben mij uiteindelijk doen besluiten om nu die weg in te slaan.

Ter Horst Projecten
Ik ga aan de slag als intermediair tussen marktpartijen en overheden bij gebouw- of gebiedsontwikkelingen. Dat kan als projectmanager, waarin ik aan een duidelijk projectresultaat werk, maar ook als procesmanager die de afspraken tussen partijen maakt en/of bewaakt. Mijn opdrachtgevers kunnen gemeenten, provincies of bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen zijn, maar ook vastgoedpartijen met te (her)ontwikkelen vastgoedposities of duurzame en maatschappelijke initiatieven. Het politieke lobbywerk maakt daarbij onderdeel uit van mijn werkzaamheden. Mijn insteek daarbij is dat er steeds een goed balans dient te zijn tussen publieke en private belangen.

Spelregels
Mijn werkgever ondersteunt mij gelukkig bij deze stap in mijn carrière. Omdat ik dit in eerste instantie naast mijn huidige werk voor gemeente Haarlemmermeer ga doen gelden er een aantal spelregels, die mogelijke belangenverstrengeling moeten voorkomen. Deze hebben betrekking op mijn werkgebied (buiten de gemeentegrenzen) en op mijn toekomstige opdrachtgevers (geen samenwerkingspartners). Neem voor de specifieke spelregels even contact met mij op.

Website
Wil je meer weten over Ter Horst Projecten of over mijn relevante werkervaring, neem dan een kijkje op mijn website of neem contact met mij op. Mijn contactgegevens staan op de site.

 

 

 

 

Post a Comment