Positief kritisch over ambtenaren

Disclaimer

De informatie op I ambtenaar komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de beheerder van I ambtenaar. De beheerder besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van I ambtenaar. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op I ambtenaar. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De beheerder kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Privacy & Cookies

De beheerder hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van I ambtenaar. De beheerder is vanzelfsprekend ge√Įnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeft hij niet te weten. Informatie over bezoeken aan I ambtenaar worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

I ambtenaar plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld of er op de poll is gestemd.¬†Zogenaamde ‘tracking cookies’ worden niet door I ambtenaar geplaatst, maar mogelijk wel door derde partijen, bijvoorbeeld voor analytische doeleinden. De beheerder kan daar geen verantwoording voor nemen.

Copyright

De beheerder behoudt zich het auteursrecht op de via deze internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site mag zonder schriftelijke toestemming van de beheerder openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.